ระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพนักเรียน

Quality learning Information System (Q-info)

ข่าวสาร เข้าสู่ระบบ

ข่าวสารประกาศ

ประกาศ แจ้งการเปลี่ยน Facebook Fanpage ประกาศใหม่

ประกาศเมื่อวันที่ : 06 สิงหาคม 2561

ระบบ Qinfo ได้เปลี่ยน Facebook Fanpage จากเดิม “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ” มาเป็น “Q-Info” โดยสามารถเข้าไปกดถูกใจเพื่อติดตามข่าวสาร และสอบถามการใช้งานระบบได้ที่ Link : https://www.facebook.com/QinfoTH/ หรือค้นหาคำว่า qinfoth ในช่องค้นหา

ประกาศ แจ้งการเปลี่ยน Facebook Fanpage

ประกาศเมื่อวันที่ : 06 สิงหาคม 2561

ระบบ Qinfo ได้เปลี่ยน Facebook Fanpage จากเดิม “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ” มาเป็น “Q-Info” โดยสามารถเข้าไปกดถูกใจเพื่อติดตามข่าวสาร และสอบถามการใช้งานระบบได้ที่ Link : https://www.facebook.com/QinfoTH/ หรือค้นหาคำว่า qinfoth ในช่องค้นหา

ประกาศ แจ้งการเปลี่ยน Facebook Fanpage

ประกาศเมื่อวันที่ : 06 สิงหาคม 2561

ระบบ Qinfo ได้เปลี่ยน Facebook Fanpage จากเดิม “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ” มาเป็น “Q-Info” โดยสามารถเข้าไปกดถูกใจเพื่อติดตามข่าวสาร และสอบถามการใช้งานระบบได้ที่ Link : https://www.facebook.com/QinfoTH/ หรือค้นหาคำว่า qinfoth ในช่องค้นหา

ติดตามเราใน Facebook

Q-Info เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพภายในโรงเรียน

ระบบ Q-Info ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานของครูและบุคลากรด้านการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย “กระบวนการจัดเก็บข้อมูล” ในระบบสารสนเทศ Q-Info โดยผ่านการทดสอบกระบวนการที่สอดคล้องกับการทำงานประจำวัน (daily tasks) ของครูและโรงเรียน ซึ่งเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันและทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Q-info สามารถใช้งานได้ผ่านหน้าเว็บไซต์
และแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

ดาวน์โหลดได้ ทั้งระบบปฎิบัติการ IOS และ Android

      

คู่มือการใช้งาน

เอกสารคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Q-info)
สำหรับครูผู้สอน ฝ่ายทะเบียนและวัดผล และผู้ดูแลระบบ