เพิ่มคุณภาพการศึกษาพัฒนาคุณภาพนักเรียน Quality learning Information System

คำถามที่พบบ่อย

ประกาศ!

ประกาศ แจ้งการเปลี่ยน Facebook Fanpage

ระบบ Qinfo ได้เปลี่ยน Facebook Fanpage จากเดิม “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ” มาเป็น “Q-Info” โดยสามารถเข้าไปกดถูกใจเพื่อติดตามข่าวสาร และสอบถามการใช้งานระบบได้ที่ Link : https://www.facebook.com/QinfoTH/ หรือค้นหาคำว่า qinfoth ในช่องค้นหา
  วีดิทัศน์ระบบสารสนเทศ

Youtube Channel :youtube.qinfo.co


© Woralak-Dev Team, Naresuan University.